Samenwerking voor een betere financiële planning

<span class="c5">Samenwerking voor een betere financiële planning</span>

##

Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties, de Kamer van Koophandel (KVK), het Nibud, VNO-NCW en MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars slaan daartoe de handen ineen. De organisaties, verenigd in de Taskforce Inkomen voor Later, bepleiten onder meer dat zelfstandigen veel…

## Tussenkop: Meer ondersteuning voor zelfstandigen

De Taskforce Inkomen voor Later heeft als doel om zelfstandigen te voorzien van meer ondersteuning bij het plannen van hun financiële toekomst. Dit omvat onder andere het verstrekken van informatie en advies over pensioenopbouw, verzekeringen en andere aspecten die van invloed kunnen zijn op het inkomen voor later.

## Tussenkop: Bewustwording en educatie

Een belangrijk aspect van het initiatief is het vergroten van bewustwording en educatie onder zelfstandigen over het belang van het opbouwen van een financiële reserve voor de toekomst. Door middel van voorlichtingscampagnes en workshops hopen de betrokken partijen zelfstandigen te helpen bij het nemen van weloverwogen financiële beslissingen.

## Tussenkop: Samenwerking met financiële experts

De Taskforce Inkomen voor Later zal ook samenwerken met financiële experts en adviseurs om zelfstandigen te voorzien van deskundig advies op maat. Door het delen van kennis en ervaring kunnen zelfstandigen beter worden begeleid bij het maken van financiële planningen die aansluiten bij hun specifieke situatie en behoeften.

Het bericht [Partijen bundelen krachten voor het inkomen voor later voor zelfstandigen](https://www.infinance.nl/artikel/partijen-bundelen-krachten-voor-het-inkomen-voor-later-voor-zelfstandigen/) verscheen eerst op [InFinance](https://www.infinance.nl).