Schaarste van agrarische grond leidt tot dynamiek in aan- en verkoop

<span class="c5">Schaarste van agrarische grond leidt tot dynamiek in aan- en verkoop</span>

Schaarse grond heeft geleid tot meer dynamiek in de aan- en verkoop van agrarische bedrijven. De prijs per hectare agrarische grond is in 2023 met 7,4% gestegen tot bijna 80.000 euro. Tussen 2019 en 2023 bedraagt deze stijging zelfs 28%. In 2023 zijn 400 agrarische bedrijven te koop gezet, een stijging van 11% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Toenemende vraag naar agrarische grond

De toenemende vraag naar agrarische grond wordt voornamelijk veroorzaakt door grondhonger en overheidsmaatregelen. Door de schaarste van grond zijn agrarische bedrijven bereid om hogere prijzen te betalen om uit te breiden of om hun huidige bedrijf te behouden. Dit heeft de prijzen van agrarische grond fors doen stijgen in de afgelopen jaren.

Invloed van overheidsmaatregelen op agrarische bedrijven

Naast de grondhonger speelt ook de invloed van overheidsmaatregelen een rol in de dynamiek van de aan- en verkoop van agrarische bedrijven. Beleidsmaatregelen omtrent bijvoorbeeld duurzaamheid, biodiversiteit en landbouwsubsidies hebben invloed op de waarde en het gebruik van agrarische grond. Agrarische ondernemers moeten hier rekening mee houden bij het kopen en verkopen van grond.

Toekomstige ontwikkelingen in de agrarische sector

De verwachting is dat de dynamiek in de aan- en verkoop van agrarische bedrijven zal blijven toenemen vanwege de schaarste van grond en de veranderende wet- en regelgeving. Agrarische ondernemers zullen strategisch moeten handelen om hun bedrijf te laten groeien of te behouden in een competitieve markt. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de agrarische sector om succesvol te blijven opereren.