Toename in aantal ingediende claims

<span class="c1">Toename in aantal ingediende claims</span>

#

Het Waarborgfonds Motorverkeer zag vorig jaar het aantal ingediende claims met 2,8% toenemen. Vooral het aantal letselschades steeg met 12,2% fors. Het totaal aan uitbetaalde schadebedragen is met 16,3% gestegen tot 79,3 miljoen euro (2022: 68,1 mln).

# Tussenkop: Soorten claims en uit te keren schadebedragen

Het uit te keren schadebedrag is sterk afhankelijk van het soort claim. Parkeerschades hebben al jaren het laagste bedrag aan uitgekeerde schades, terwijl letselschades vaak hogere bedragen met zich meebrengen. Dit komt doordat letselschades vaak langdurige en kostbare behandelingen vereisen.

# Tussenkop: Rol van het Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer speelt een belangrijke rol bij het afhandelen van schades waarbij de dader onbekend is of niet verzekerd is. Hierdoor kunnen slachtoffers toch een vergoeding krijgen voor de geleden schade, ook in gevallen waarbij de dader niet aansprakelijk gesteld kan worden.

# Tussenkop: Preventie en verzekeringen

Het is belangrijk voor automobilisten om zich bewust te zijn van de risico's op schade en zich goed te verzekeren. Het afsluiten van een autoverzekering met een goede dekking kan helpen om financiële zorgen bij schade te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om voorzichtig te zijn in het verkeer en schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Door bewustwording, preventie en goede verzekeringen kunnen automobilisten zich beschermen tegen de financiële gevolgen van schade en letselschades. Het Waarborgfonds Motorverkeer blijft zich inzetten voor het bieden van compensatie aan slachtoffers van onverzekerde of onbekende daders.