Wie is Paul Geraeds?

<span class="c4">Wie is Paul Geraeds?</span>

#

Paul Geraeds is per 1 juli 2024 benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Hij volgt Elly Blanksma op, die deze rol de afgelopen negen jaar heeft vervuld. Geraeds heeft een uitgebreide achtergrond in de verzekeringssector en brengt een schat aan ervaring met zich mee naar zijn nieuwe rol.

# Tussenkop: Stichting toetsing verzekeraars

Stichting toetsing verzekeraars (Stv) is een onafhankelijk keuringsinstituut voor verzekeraars in Nederland. Het doel van Stv is om consumenten te beschermen en hen te voorzien van transparante informatie over verzekeraars en hun producten. Door middel van toetsingen en controles zorgt Stv ervoor dat verzekeraars voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en richtlijnen.

# Tussenkop: Rol van de Raad van Toezicht

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stv zal Paul Geraeds een leidende rol spelen in het toezicht houden op het functioneren van de organisatie. Hij zal samen met de andere leden van de Raad van Toezicht toezien op de strategie, governance en financiën van Stv. Door zijn brede kennis en ervaring zal Geraeds een waardevolle bijdrage leveren aan het verder versterken van het toezicht op verzekeraars in Nederland.

Met de benoeming van Paul Geraeds als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting toetsing verzekeraars wordt een ervaren en deskundig persoon aan het roer gezet. Zijn leiderschap zal bijdragen aan het verder professionaliseren en versterken van het toezicht op verzekeraars, wat uiteindelijk ten goede komt aan consumenten in Nederland.