Toename in signalen van oplichting en fraude

<span class="c2">Toename geeft signalen van oplichting en fraude</span>

#

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft recentelijk een stijging gezien in het aantal signalen en consumentenvragen met betrekking tot oplichting en fraude. Deze zorgwekkende ontwikkeling heeft de toezichthouder doen besluiten om een online publiekscampagne genaamd checkjeaanbieder.nl te lanceren. Het doel van deze campagne is om mensen bewuster te maken van de werkwijze van oplichters en fraudeurs.

# Tussenkop: Aanpak van frauduleuze praktijken

Jan Boerboom, afdelingshoofd Marktintegriteit en Handhaving bij de AFM, benadrukt het belang van het aanpakken van frauduleuze praktijken. Hij geeft aan dat de toezichthouder voortdurend bezig is met het bestrijden van oplichting en fraude, maar dat dit vaak een lastig traject is. Door middel van de campagne checkjeaanbieder.nl hoopt de AFM mensen te helpen om oplichting te voorkomen en zich bewuster te maken van de risico's.

# Tussenkop: Bewustwording en preventie

Het is van groot belang dat consumenten zich bewust zijn van de gevaren van oplichting en fraude. Door alert te zijn en verdachte situaties te herkennen, kunnen mensen voorkomen dat ze slachtoffer worden van financiële oplichting. De online campagne checkjeaanbieder.nl biedt handige tips en informatie om consumenten te helpen bij het herkennen van frauduleuze praktijken en het nemen van preventieve maatregelen.

# Tussenkop: Samenwerking met andere instanties

Naast de online campagne werkt de AFM ook samen met andere instanties en partijen om oplichting en fraude tegen te gaan. Door gezamenlijk op te treden en informatie te delen, kunnen er sneller acties worden ondernomen tegen frauduleuze praktijken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de financiële integriteit te waarborgen en consumenten te beschermen tegen oplichting.

De AFM blijft zich inzetten voor een eerlijke en transparante financiële sector en roept consumenten op om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Door samen te werken kunnen we gezamenlijk oplichting en fraude bestrijden en de financiële markt veiliger maken voor iedereen.