Toename van fraude bij bedrijven

<span class="c4">Toename van fraude bij bedrijven</span>

Een ruime meerderheid van de bedrijven liep afgelopen jaar schade op door fraude. In 2023/2024 kreeg 69% van de bedrijven te maken met fraudepogingen, waarvan 91% ook tot daadwerkelijke schade leidde. Dit wijst op een zorgwekkende toename van fraude bij bedrijven in Nederland en België.

Gebrek aan verzekering tegen fraude

Uit het jaarlijks fraudeonderzoek blijkt dat minder dan de helft van de organisaties beschikt over een verzekering tegen fraude. Dit betekent dat veel bedrijven niet financieel beschermd zijn tegen de gevolgen van fraude. Het is daarom belangrijk voor bedrijven om hun risico's te evalueren en te overwegen om een fraudeverzekering af te sluiten.

Onderschatting van schade door fraude

Het onderzoek toont aan dat veel bedrijven de schade door fraude onderschatten. Vaak worden de financiële gevolgen van fraude pas duidelijk wanneer het al te laat is. Het is daarom essentieel voor bedrijven om proactief maatregelen te nemen om fraude te voorkomen en zich adequaat te verzekeren tegen mogelijke schade.

Preventie en bewustwording

Om fraude te voorkomen is het belangrijk dat bedrijven investeren in preventieve maatregelen en bewustwording bij medewerkers. Trainingen en voorlichting over frauderisico's kunnen helpen om het bewustzijn te vergroten en het risico op fraude te verkleinen. Daarnaast is het essentieel om een goed intern controlesysteem op te zetten om fraude tijdig te detecteren en aan te pakken.

Al met al is het duidelijk dat fraude een serieuze bedreiging vormt voor bedrijven en dat het belangrijk is om hier adequaat op te reageren. Door te investeren in preventie, bewustwording en verzekeringen kunnen bedrijven zich beter beschermen tegen de financiële gevolgen van fraude.