Toename woningtransacties

<span class="c4">Toename woningtransacties</span>

Het aantal woningtransacties steeg in het 1e kwartaal van 2024, na een periode van daling. Ook gingen de woningprijzen omhoog, vooral van woningen voor jonge kopers. Investeerders verkochten meer woningen aan mensen die er zelf in gaan wonen (eigenaar-bewoners) dan dat ze opkochten om te verhuren. Dat schrijft het Kadaster in het Kwartaalbericht Woningmarkt.

In het eerste kwartaal van 2024 was er een duidelijke toename van het aantal woningtransacties. Na een periode van afname, lijkt de woningmarkt weer op te krabbelen. Vooral jonge kopers waren actief op de markt en droegen bij aan de stijging van het aantal transacties. Dit is een positief signaal voor de vastgoedsector en kan duiden op een groeiende interesse in het kopen van een eigen woning.

Stijging woningprijzen

Naast de toename van het aantal transacties, zijn ook de woningprijzen gestegen in het eerste kwartaal van 2024. Vooral woningen die aantrekkelijk zijn voor jonge kopers werden duurder. Deze stijging kan verschillende oorzaken hebben, zoals een grotere vraag naar dit type woningen of een beperkter aanbod. Het Kadaster zal het verloop van de woningprijzen blijven monitoren om trends en ontwikkelingen op de woningmarkt te kunnen signaleren.

Verschuiving in aankoopgedrag investeerders

Opvallend is dat investeerders meer woningen verkochten aan eigenaar-bewoners dan dat ze opkochten om te verhuren. Deze verschuiving in aankoopgedrag kan verschillende redenen hebben, zoals veranderende regelgeving of een veranderende marktvraag. Het is interessant om te zien hoe deze trend zich verder zal ontwikkelen en of dit invloed zal hebben op de dynamiek van de vastgoedmarkt.

Het bericht Kadaster: ‘Meer woningtransacties en hogere prijzen in eerste kwartaal’ verscheen eerst op InFinance.