Uitzondering op haalbaarheidstoets 2024 voor pensioenfondsen die volledig invaren

<span class="c7">Uitzondering op duurzaamheidstoets 2024 voor pensioenfondsen die volledig invaren</span>

Pensioenfondsen die van plan zijn volledig in te varen, vallen onder de uitzondering op de verplichting van een jaarlijkse haalbaarheidstoets in 2024. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangegeven dat zij dit standpunt zal hanteren. Deze uitzondering is gebaseerd op de verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024 van minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Reden voor uitzondering

De reden achter deze uitzondering is dat pensioenfondsen die volledig in willen varen, al een uitgebreide analyse en toetsing hebben ondergaan in het kader van het invoeren van het nieuwe pensioenstelsel. Hierdoor wordt het niet noodzakelijk geacht om nog een aparte haalbaarheidstoets uit te voeren voor deze specifieke groep fondsen.

DNB's standpunt

DNB heeft aangegeven dat zij de pensioenfondsen die volledig in willen varen, zal volgen en ondersteunen in dit proces. De toezichthouder zal waar nodig advies en begeleiding bieden om ervoor te zorgen dat het varen naar een nieuw pensioenstelsel op een zorgvuldige en verantwoorde manier verloopt.

Informatie voor pensioenfondsen

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de uitzondering op de haalbaarheidstoets in 2024, dienen dit tijdig en duidelijk te communiceren met DNB. Het is belangrijk dat zij alle relevante informatie en documentatie aanleveren om in aanmerking te komen voor deze uitzondering.

Al met al biedt deze uitzondering op de haalbaarheidstoets in 2024 een welkome verlichting voor pensioenfondsen die volledig in willen varen en al een uitgebreide analyse hebben doorlopen in het kader van het nieuwe pensioenstelsel. Het is een stap in de goede richting om het overgangsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.