Vergrijzing van ondernemers in de assurantiemarkt

<span class="c3">Vergrijzing van ondernemers in de verzekeringsmarkt</span>

In de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt H2-2023 omschrijft BHB Dullemond de vergrijzing van ondernemers in de assurantiemarkt als een zorgwekkende trend die de vernieuwing van assurantieportefeuilles belemmert. Deze trend heeft ook invloed op de interesse van kopers in de markt, vooral als het gaat om hypotheken.

Autonome groei van intermediair met hypotheekadvies en makelaardij

Uit de Overnamemonitor blijkt dat intermediair met hypotheekadvies en makelaardij autonoom het sterkst groeit. Dit laat zien dat er nog steeds ruimte is voor groei en vernieuwing binnen de adviesmarkt, ondanks de vergrijzing van ondernemers.

Toelichting van Jorg Quapp, Partner bij BHB Dullemond

Jorg Quapp, Partner bij BHB Dullemond, benadrukt het belang van vernieuwing binnen de adviesmarkt en de noodzaak om de vergrijzing tegen te gaan. Hij geeft aan dat hoewel de trend zorgwekkend is, er nog steeds kansen liggen voor groei en ontwikkeling binnen de sector.

Al met al laat de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt H2-2023 zien dat de adviesmarkt voor uitdagingen staat, maar dat er nog steeds ruimte is voor vernieuwing en groei. Het is belangrijk voor ondernemers in de sector om hierop in te spelen en zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden.

Het bericht Vergrijzende adviesmarkt zet rem op vernieuwing verscheen eerst op InFinance.