Verzekeraars verplaatsen beleggingen naar private markten

<span class="c3">Verzekeraars verplaatsen investeren naar particuliere markten</span>

#

Uit het 2024 Global Insurance Survey van Mercer en Oliver Wyman blijkt dat verzekeraars wereldwijd steeds meer beleggingen verplaatsen naar private markten. Dit omvat onder andere investeringen in private equity, venture capital en leningen. Meer dan 80 verzekeraars hebben hun belangrijkste inzichten gedeeld over beleggingsmogelijkheden voor 2024 en daarna.

# Tussenkop: Redenen voor verplaatsing naar private markten

Verzekeraars kiezen ervoor om meer te investeren in private markten vanwege de potentiële hogere rendementen en diversificatiemogelijkheden die deze investeringen bieden. Door te investeren in private equity en venture capital krijgen verzekeraars toegang tot niet-beursgenoteerde bedrijven en innovatieve startups, wat kan bijdragen aan hun groei en winstgevendheid op lange termijn.

# Tussenkop: Risico's en uitdagingen van investeren in private markten

Hoewel investeren in private markten aantrekkelijke rendementen kan opleveren, brengt het ook risico's en uitdagingen met zich mee. Verzekeraars moeten rekening houden met de illiquiditeit van deze investeringen, wat betekent dat ze hun geld mogelijk voor langere tijd vastzetten. Daarnaast kunnen de waarderingen van private marktbeleggingen moeilijker te bepalen zijn in vergelijking met beursgenoteerde activa.

# Tussenkop: Toekomstige trends in beleggingsstrategieën van verzekeraars

Naarmate verzekeraars blijven evolueren en zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, zullen ze waarschijnlijk blijven zoeken naar nieuwe en innovatieve beleggingsmogelijkheden. Het is belangrijk voor verzekeraars om een gebalanceerde portefeuille te behouden en risico's zorgvuldig af te wegen bij het investeren in private markten.

Al met al wijst het onderzoek van Mercer en Oliver Wyman op een groeiende trend onder verzekeraars om meer te investeren in private markten als onderdeel van hun algehele beleggingsstrategie. Dit kan zowel kansen als uitdagingen met zich meebrengen voor verzekeraars in de komende jaren.