Volkshuisvesting en bouw van nieuwe woningen**

<span class="c5">Volkshuisvesting en bouw van nieuwe woningen**</span>

**

Het huidige kabinet onder leiding van Hugo de Jonge heeft de volkshuisvesting weer op de kaart gezet en heeft vol ingezet op de bouw van meer woningen. In de afgelopen 2 jaar zijn bijna 180.000 nieuwe woningen gebouwd, maar de opgave blijft groot. Van 2024 tot en met 2030 moeten er nog ruim 800.000 woningen bijkomen, waarvan 2/3 betaalbaar.

**Tussenkop: Belang van voldoende woningen**

Het is van groot belang dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor de groeiende bevolking. Een tekort aan woningen kan leiden tot stijgende huizenprijzen en een toenemende druk op de huizenmarkt. Daarom is het streven van het kabinet om de komende jaren flink door te blijven bouwen.

**Tussenkop: Betaalbare woningen**

Een belangrijk aspect van de bouwopgave is het realiseren van betaalbare woningen. De Jonge benadrukt dat twee derde van de nieuwe woningen die gebouwd moeten worden, betaalbaar moeten zijn voor een brede groep mensen. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot passende en betaalbare huisvesting.

**Tussenkop: Samenwerking en investeringen**

Om de bouwopgave te realiseren, is samenwerking tussen overheid, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere betrokken partijen van groot belang. Daarnaast zijn ook investeringen nodig in infrastructuur, duurzaamheid en leefbaarheid in de wijken waar de nieuwe woningen worden gebouwd.

**Tussenkop: Duurzaamheid en klimaatneutraliteit**

Naast het bouwen van voldoende woningen is het ook belangrijk om te focussen op duurzaamheid en klimaatneutraliteit. De Jonge benadrukt dat de nieuwe woningen die gebouwd worden, moeten voldoen aan hoge duurzaamheidseisen en bijdragen aan een groenere leefomgeving.

Al met al is het duidelijk dat Hugo de Jonge en het kabinet zich volop inzetten voor het realiseren van voldoende en betaalbare woningen in Nederland. Door blijvend te investeren in de volkshuisvesting en de bouw van nieuwe woningen, wordt er gewerkt aan een toekomstbestendige en leefbare samenleving voor alle inwoners.