Wat is de toetsrente voor hypotheken en waarom is het belangrijk?

<span class="c5">Wat is de toetsrente voor hypotheken en waarom is het belangrijk?</span>

#

De toetsrente voor hypotheken is het minimale rentepercentage waarmee hypotheekverstrekkers rekening moeten houden bij het beoordelen van de betaalbaarheid van een hypotheek. Het wordt vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en dient als een buffer om te voorkomen dat huishoudens in financiële problemen komen als de rente stijgt.

# Tussenkop: Toetsrente voor het derde kwartaal van 2024

Voor het derde kwartaal van 2024 heeft de AFM de toetsrente vastgesteld op 5%. Dit betekent dat hypotheekaanbieders bij het berekenen van de financieringslast en de toegestane financieringslast moeten uitgaan van een rentepercentage van 5%.

# Tussenkop: Impact van de toetsrente op hypotheekaanvragers

Voor potentiële huizenkopers kan de toetsrente een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de maximale hypotheek die zij kunnen krijgen. Met een toetsrente van 5% kan het zijn dat sommige huishoudens een lagere hypotheek kunnen krijgen dan wanneer de actuele rente lager ligt. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de toetsrente bij het plannen van een hypotheekaanvraag.

# Tussenkop: Invloed van de rentevastperiode op de toetsrente

De toetsrente geldt specifiek voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Voor hypotheken met een langere rentevastperiode kan de toetsrente dus een minder grote impact hebben, aangezien deze hypotheken vaak een lagere rente hebben.

Al met al is de toetsrente een belangrijk instrument om de financiële stabiliteit van huishoudens te waarborgen en het is daarom essentieel voor hypotheekaanbieders en -aanvragers om hier rekening mee te houden bij het afsluiten van een hypotheek.