Wat zijn dekkingsgraden van pensioenfondsen?

<span class="c3">Wat zijn dekkingsgraden van pensioenfondsen?</span>

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft aan in hoeverre een pensioenfonds in staat is om aan al haar toekomstige verplichtingen te voldoen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds precies genoeg vermogen heeft om alle pensioenen uit te kunnen keren. Een hogere dekkingsgraad betekent dat het fonds meer vermogen heeft dan nodig, terwijl een lagere dekkingsgraad aangeeft dat het fonds mogelijk in de toekomst problemen kan krijgen met het uitkeren van pensioenen.

Indicatieve gemiddelde dekkingsgraad blijft gelijk

In juni is de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen gelijk gebleven ten opzichte van mei en kwam uit op 120%. Dit betekent dat de fondsen gemiddeld genoeg vermogen hebben om 120% van hun toekomstige verplichtingen te dekken.

Indicatieve beleidsdekkingsgraad stijgt

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, steeg vorige maand met 1% naar 119%. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien een hogere beleidsdekkingsgraad betekent dat een pensioenfonds beter in staat is om aan haar toekomstige verplichtingen te voldoen.

Invloed van aandelenrendement en rentedaling

Goede aandelenrendementen hebben in juni geholpen om de effecten van de rentedaling op te vangen. Door goede resultaten op de beurs hebben pensioenfondsen hun vermogen zien groeien, waardoor de dekkingsgraden op peil zijn gebleven of zelfs zijn gestegen.

Al met al lijken de dekkingsgraden van pensioenfondsen zich positief te ontwikkelen, mede dankzij gunstige marktomstandigheden. Het blijft echter belangrijk om de ontwikkelingen in de gaten te houden en eventuele risico's tijdig aan te pakken om de financiële gezondheid van de pensioenfondsen te waarborgen.