Wie is Ingrid Visscher?**

<span class="c3">Wie is Ingrid Visscher?**</span>

**

Ingrid Visscher is recent benoemd als collegelid van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) door de minister van Financiën. Haar benoeming is voor een periode van vijf jaar en zij zal zich voornamelijk bezighouden met intermediairs en aanbieders. Visscher neemt de rol over van Fred de Jong, die na een termijn van 10 jaar aftreedt.

**Tussenkop: Ervaring van Ingrid Visscher**

Ingrid Visscher heeft een uitgebreide achtergrond in de financiële sector en brengt veel ervaring met zich mee naar haar nieuwe rol als collegelid van het CDFD. Voor haar benoeming was Visscher actief in verschillende functies binnen de financiële dienstverlening, waardoor zij goed op de hoogte is van de uitdagingen en ontwikkelingen binnen de sector.

**Tussenkop: Belang van het CDFD**

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening speelt een essentiële rol in het waarborgen van de deskundigheid binnen de financiële sector. Door het benoemen van gekwalificeerde collega's zoals Ingrid Visscher, kan het CDFD ervoor zorgen dat zowel intermediairs als aanbieders voldoen aan de vereiste kennis en vaardigheden om consumenten goed te kunnen adviseren en ondersteunen.

**Tussenkop: Toekomstige uitdagingen voor Ingrid Visscher**

Als nieuw collegelid van het CDFD zal Ingrid Visscher te maken krijgen met verschillende uitdagingen en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat zij zich snel inwerkt in haar nieuwe rol en samenwerkt met haar collega's om de doelen van het CDFD te bereiken. Haar expertise en toewijding zullen van onschatbare waarde zijn voor het college en de financiële sector als geheel.

**Tussenkop: Conclusie**

De benoeming van Ingrid Visscher als collegelid van het CDFD markeert een belangrijke stap in het waarborgen van de deskundigheid binnen de financiële dienstverlening. Met haar ervaring en toewijding zal Visscher een waardevolle bijdrage leveren aan het college en helpen bij het behalen van de doelstellingen van het CDFD.