Perfect Day wordt verzelfstandigd

<span class="c4">Perfect Day wordt verzelfstandigd</span>

##

Cybersecuritydienst Perfect Day van Nationale-Nederlanden wordt verzelfstandigd. De startup is in 2019 opgericht om het midden- en kleinbedrijf te helpen met en het verbeteren van hun cyberveiligheid. Vanaf 1 juli 2024 nemen de cyberexperts van het bedrijf, Marc van Vliet en Thomas Mes de startup over.

## Tussenkop: Voordelen van zelfstandigheid

Als zelfstandig bedrijf kan Perfect Day volgens Nationale-Nederlanden makkelijker inspelen op de behoeften van de markt en flexibeler opereren. Dit biedt nieuwe kansen voor groei en innovatie in de cybersecuritysector.

## Tussenkop: Toekomstplannen van Perfect Day

Nu Perfect Day losgelaten wordt door Nationale-Nederlanden, kunnen de oprichters zich focussen op het verder uitbouwen van de dienstverlening en het bereiken van een breder klantenbestand. Ze hebben ambitieuze plannen om hun positie in de markt te versterken en hun expertise op het gebied van cyberveiligheid verder te ontwikkelen.

## Tussenkop: Impact op het MKB

Voor het midden- en kleinbedrijf betekent de verzelfstandiging van Perfect Day dat zij kunnen blijven rekenen op hoogwaardige cybersecuritydiensten om zich te beschermen tegen cyberdreigingen. Dit is essentieel in een tijd waarin digitale veiligheid steeds belangrijker wordt en cybercrime een groeiend probleem vormt.

Het bericht [NN laat startup Perfect Day los](https://www.infinance.nl/artikel/nn-laat-startup-perfect-day-los) verscheen eerst op [InFinance](https://www.infinance.nl).