Ziekteverzuim in Nederland daalt naar 5,3%

<span class="c3">Ziekteverzuim in Nederland bereikt 5,3%</span>

Het ziekteverzuim in Nederland is vorig jaar met 0,3 procentpunt gedaald naar 5,3%. Dit betekent dat werknemers gemiddeld 5,3% van hun werktijd hebben gemist vanwege ziekte. Deze daling is een positieve ontwikkeling en kan verschillende oorzaken hebben, zoals preventieve maatregelen op de werkvloer of een gezondere levensstijl van werknemers.

Kosten van ziekteverzuim

Het ziekteverzuim heeft Nederland vorig jaar 22,3 miljard euro gekost. Dit is echter 1,9 miljard euro minder dan in 2022. De daling in kosten kan te maken hebben met het lagere verzuimpercentage, waardoor er minder werkdagen verloren zijn gegaan. Het is belangrijk voor werkgevers om het ziekteverzuim goed in de gaten te houden en te blijven investeren in preventie en gezondheidsbevordering binnen het bedrijf.

Toename van psychisch verzuim

Een zorgwekkende trend is de stijging van het aandeel psychisch verzuim. Uit onderzoek blijkt dat 43% van de werkgevers psychische klachten als hoofdoorzaak van langdurig verzuim ziet. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals werkstress, een hoge werkdruk of problemen in de privésfeer. Het is belangrijk voor werkgevers om aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van hun werknemers en tijdig in te grijpen bij signalen van psychische klachten.

Langdurig ziekteverzuim onder jongeren

Uit recente cijfers blijkt dat het langdurig ziekteverzuim onder jongeren blijft stijgen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals prestatiedruk, onzekerheid over de toekomst of problemen met de balans tussen werk en privé. Het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan de gezondheid en het welzijn van jonge werknemers, zodat zij gezond en gemotiveerd kunnen blijven werken.

Al met al is het ziekteverzuim een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. Door te investeren in preventie, gezondheidsbevordering en een goede werkomgeving kunnen zij het verzuimpercentage verder terugdringen en de kosten van ziekteverzuim verlagen. Het is ook belangrijk om te blijven monitoren en te anticiperen op veranderingen in het verzuimpatroon, zoals de stijging van psychisch verzuim onder werknemers.