Onderzoek naar verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

<span class="c5">Onderzoek naar verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten</span>

#

In 2023 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) opnieuw onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD) op basis van de cijfers per einde 2022. Bij de WGA zijn werkgevers zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van een uitkering aan arbeidsongeschikte medewerkers. Ze kunnen dit risico verzekeren bij een verzekeraar.

# Tussenkop: Resultaten van het onderzoek

Uit het onderzoek van DNB blijkt dat er een beperkt verlies is op het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Dit komt mede door tegenvallende resultaten in de schadejaren. Ondanks deze tegenvallende resultaten, lijkt het verlies beperkt te blijven.

# Tussenkop: Maatregelen om verlies te beperken

DNB heeft aangegeven dat er maatregelen genomen moeten worden om het verlies op het eigenrisicodragerschap voor de WGA te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van preventieve maatregelen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, het verbeteren van de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers, en het nauwlettend monitoren van de kosten en baten van het eigenrisicodragerschap.

# Tussenkop: Voordelen van eigenrisicodragerschap

Ondanks de risico's en mogelijke verliezen, biedt het eigenrisicodragerschap voor de WGA ook voordelen voor werkgevers. Zo hebben zij meer controle over de kosten en de uitvoering van de WGA-uitkeringen. Daarnaast kan het eigenrisicodragerschap leiden tot lagere premies en meer maatwerk in de verzekering.

# Tussenkop: Toekomst van het eigenrisicodragerschap voor de WGA

Het is belangrijk voor werkgevers om goed na te denken over de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de WGA en om de risico's en voordelen goed af te wegen. Met de juiste maatregelen en monitoring kunnen werkgevers het verlies op het eigenrisicodragerschap beperken en de kosten in de hand houden. Het is aan te raden om regelmatig de ontwikkelingen en resultaten te evalueren en waar nodig aanpassingen te maken.