Zorgen over positie starters op de woningmarkt

<span class="c1">Zorg voor positie starters op de woningmarkt</span>

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) maakt zich ernstig zorgen over de positie van starters op de woningmarkt. Zij gaan het nog moeilijker krijgen en hebben meer hulp nodig. Dat staat in het vandaag verschenen jaarverslag van de stichting.

Verstrekte leningen

Uit het jaarverslag blijkt onder meer dat SVn in 2023 in totaal 21.000 leningen heeft verstrekt aan starters op de woningmarkt. Deze leningen zijn bedoeld om starters te helpen bij de aankoop van hun eerste huis. Het aantal verstrekte leningen geeft aan dat er nog steeds een grote behoefte is aan financiële ondersteuning voor starters.

Toenemende druk op starters

De druk op starters op de woningmarkt neemt toe door verschillende factoren, zoals stijgende huizenprijzen, strengere hypotheekeisen en een tekort aan betaalbare woningen. Hierdoor wordt het voor starters steeds moeilijker om een geschikte woning te vinden en deze te financieren. SVn benadrukt dan ook dat er meer hulp en ondersteuning nodig is voor deze groep.

Rol van SVn

SVn speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van starters op de woningmarkt door het verstrekken van leningen en het bieden van financiële begeleiding. De stichting werkt samen met gemeenten en andere partijen om starters te helpen bij het realiseren van hun woondromen. SVn pleit dan ook voor meer investeringen en initiatieven om de positie van starters te versterken.

Al met al laat het jaarverslag van SVn zien dat starters op de woningmarkt het steeds moeilijker krijgen en dat er meer hulp en ondersteuning nodig is om deze groep te ondersteunen. Het is belangrijk dat er blijvende aandacht en actie wordt ondernomen om starters een eerlijke kans te geven op de woningmarkt.