Gebrek aan advies voor bedrijfsrisico's bij mkb'ers

<span class="c3">Gebrek aan advies voor bedrijfsrisico's bij mkb'ers</span>

#

Uit de eerste nationale monitor risicomanagement mkb van Avéro Achmea en de Universiteit Twente blijkt dat een op de drie ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) geen advies inwint voor de belangrijkste bedrijfsrisico's. Dit is een zorgwekkende constatering, aangezien het adequaat managen van risico's essentieel is voor het voortbestaan en de groei van een bedrijf.

## Tussenkop: Risico's en impact

De monitor geeft inzicht in de risico's die ondernemers zien en de verwachte impact hiervan op hun bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van de verschillende risico's waaraan hun bedrijf blootgesteld kan worden, zoals cyberaanvallen, economische schommelingen en juridische geschillen.

## Tussenkop: Maatregelen en preventie

Naast het identificeren van risico's is het ook cruciaal dat ondernemers adequate maatregelen nemen om deze risico's te beperken of te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten van passende verzekeringen, het implementeren van cybersecuritymaatregelen en het opstellen van een gedegen crisisplan.

## Tussenkop: Het belang van advies

Het inschakelen van professioneel advies op het gebied van risicomanagement kan ondernemers helpen om een beter inzicht te krijgen in de risico's die hun bedrijf lopen en om passende maatregelen te nemen. Adviseurs kunnen ondernemers begeleiden bij het opstellen van een gedegen risicomanagementstrategie en kunnen helpen om kwetsbaarheden in kaart te brengen.

Concluderend is het van groot belang dat mkb'ers meer aandacht besteden aan risicomanagement en het inschakelen van professioneel advies. Door proactief om te gaan met risico's kunnen ondernemers hun bedrijf beter beschermen en de kans op financiële schade minimaliseren.