Impact van de coronacrisis op faillissementen

<span class="c6">Impact van de coronacrisis op faillissementen</span>

Het aantal faillissementen in Nederland wordt dit jaar naar verwachting met 38% verhoogd, wat een minder grote stijging is dan vorig jaar toen het percentage op 48 lag. Ondanks deze relatieve verbetering, is het aantal faillissementen nog steeds niet terug op het niveau van vóór de coronacrisis. De impact van de pandemie op de economie heeft geleid tot een toename van bedrijven die failliet gaan.

Voorspellingen voor de toekomst

Volgens Atradius, een wereldwijde speler op het gebied van kredietverzekeringen, zal het aantal insolventies in Nederland pas in 2025 stabiliseren. Op dat moment wordt verwacht dat het aantal faillissementen slechts met 3% zal toenemen. Dit betekent dat ondernemingen nog enkele jaren te maken zullen hebben met een verhoogd risico op faillissement.

Maatregelen om faillissementen te voorkomen

Om het aantal faillissementen te beperken, is het belangrijk dat bedrijven proactief handelen en passende maatregelen nemen. Dit kan onder andere inhouden dat ondernemingen hun financiële situatie regelmatig monitoren, tijdig ingrijpen bij signalen van financiële problemen en indien nodig financiële ondersteuning zoeken.

Rol van kredietverzekeringen bij faillissementen

Kredietverzekeringen kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van faillissementen. Door het afsluiten van een kredietverzekering kunnen bedrijven zich beschermen tegen het risico van wanbetaling door klanten. Op deze manier kunnen zij hun cashflow en financiële stabiliteit behouden, zelfs in moeilijke economische tijden. Het is daarom verstandig voor ondernemingen om de mogelijkheden van kredietverzekeringen te onderzoeken en indien nodig advies in te winnen bij een specialist.