Innovatief diefstalrisicomodel voor voertuigcriminaliteit

<span class="c7">Innovatief diefstalrisicomodel voor voertuigcriminaliteit</span>

Verzekeraars en de auto-industrie staan op het punt om een effectievere aanpak van voertuigcriminaliteit te implementeren met behulp van een innovatief diefstalrisicomodel. Dit model is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en zal nu branchebreed worden uitgerold door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV).

Inzicht in totale schadelast door autodiefstal

Het diefstalrisicomodel biedt inzicht in de totale schadelast die wordt veroorzaakt door autodiefstal, gespecificeerd per merk, model en uitvoering. Door deze gedetailleerde gegevens kunnen verzekeraars en de auto-industrie gerichter actie ondernemen om voertuigcriminaliteit te bestrijden en preventieve maatregelen te nemen.

Datagestuurde basis onder voertuigbeveiliging en verzekerbaarheid

Met de implementatie van dit diefstalrisicomodel leggen verzekeraars en de auto-industrie een datagestuurde basis onder voertuigbeveiliging en verzekerbaarheid. Door gebruik te maken van actuele data en analyses kunnen zij hun beleid en productaanbod beter afstemmen op de specifieke risico's die voortkomen uit autodiefstal.

Het doel van dit initiatief is om de veiligheid van voertuigen te verbeteren en de verzekerbaarheid van auto's te optimaliseren. Door gezamenlijk op te trekken en gebruik te maken van geavanceerde technologieën, kunnen partijen effectiever samenwerken in de strijd tegen voertuigcriminaliteit.

Al met al belooft het diefstalrisicomodel een belangrijke bijdrage te leveren aan het verhogen van de veiligheid op de weg en het verminderen van schade en kosten die voortkomen uit autodiefstal. Verzekeraars en de auto-industrie zetten hiermee een belangrijke stap richting een veiligere en beter verzekerde mobiliteit voor iedereen.