Minder dierlijke slachtoffers bij stalbranden in 2022

<span class="c7">Minder kleinere slachtoffers bij stalbranden in 2022</span>

Uit de jaarlijkse Risicomonitor Stalbranden van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat er vorig jaar substantieel minder dierlijke slachtoffers zijn gevallen bij stalbranden in vergelijking met 2022. In totaal waren er vorig jaar 43 stalbranden, waarbij ruim 37.000 dieren omkwamen. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin Nederlandse agrariërs te maken kregen met 42 stalbranden met ruim 130.000 dierlijke slachtoffers.

Preventieve maatregelen en bewustwording

De daling in het aantal dierlijke slachtoffers bij stalbranden kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de toenemende aandacht voor preventieve maatregelen en bewustwording onder agrariërs. Veel boeren hebben geïnvesteerd in brandveiligheidsmaatregelen, zoals het installeren van brandmelders, sprinklersystemen en het verbeteren van de vluchtroutes voor dieren.

Samenwerking tussen stakeholders

Daarnaast spelen ook samenwerkingen tussen verschillende stakeholders een belangrijke rol bij het verminderen van stalbranden en het redden van dieren in geval van brand. Zo werken brandweer, verzekeraars, brancheorganisaties en overheden samen om richtlijnen op te stellen en te handhaven met betrekking tot brandveiligheid in stallen.

Oproep tot verdere actie

Hoewel de daling in het aantal dierlijke slachtoffers bij stalbranden een positieve ontwikkeling is, blijft het aantal stalbranden nog steeds hoog. Het is daarom belangrijk dat agrariërs blijven investeren in preventieve maatregelen en dat er verdere actie wordt ondernomen om het risico op stalbranden te verminderen.

Het bericht "Aantal stalbranden blijft hoog, wel minder dierlijke slachtoffers" benadrukt het belang van blijvende inzet en samenwerking om de veiligheid van dieren in stallen te waarborgen.