Ron Gardenier treedt af als voorzitter NVGA

<span class="c4">Ron Gardenier treedt op als voorzitter NVGA</span>

#

Na acht jaar dienst neemt Ron Gardenier afscheid als voorzitter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Gardenier heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en groei van de NVGA gedurende zijn voorzitterschap.

# Tussenkop: Valentina Visser voorgedragen als nieuwe voorzitter

Op de Algemene Ledenvergadering op 17 april zal Valentina Visser voorgedragen worden als nieuwe voorzitter van de NVGA. Visser is al sinds 2020 lid van het NVGA-bestuur en heeft ruime ervaring in de verzekeringsbranche. Ze is momenteel algemeen directeur bij Havelaar & Van Stolk en Helviass Verzekeringen, beide bedrijven die recentelijk zijn overgenomen door Vanbreda Risk & Benefits.

# Tussenkop: Visser brengt frisse energie en expertise

Met de voordracht van Valentina Visser als nieuwe voorzitter, hoopt de NVGA op een frisse wind en nieuwe inzichten. Visser staat bekend om haar gedrevenheid en expertise in de verzekeringssector. Haar ervaring en leiderschapskwaliteiten zullen naar verwachting bijdragen aan de verdere groei en professionalisering van de NVGA.

# Tussenkop: Continuïteit en vernieuwing in het bestuur

Het aftreden van Ron Gardenier markeert het einde van een tijdperk voor de NVGA, maar met de voordracht van Valentina Visser als nieuwe voorzitter wordt er ook ingezet op vernieuwing en verandering. De combinatie van continuïteit en vernieuwing in het bestuur zal naar verwachting de positie van de NVGA versterken en de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven behartigen in een snel veranderende markt.

# Tussenkop: Toekomstige uitdagingen en kansen

Als nieuwe voorzitter zal Valentina Visser te maken krijgen met diverse uitdagingen en kansen in de verzekeringsbranche. De digitalisering, veranderende wet- en regelgeving en de impact van de COVID-19 pandemie zijn slechts enkele van de thema's waar de NVGA de komende jaren mee te maken zal krijgen. Visser zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in het navigeren van deze uitdagingen en het benutten van de kansen die zich voordoen.

Met de voordracht van Valentina Visser als nieuwe voorzitter van de NVGA staat de vereniging aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin continuïteit en vernieuwing hand in hand zullen gaan om de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven te behartigen en de branche verder te ontwikkelen.