Pleidooi voor betere uitvoerbaarheid en samenwerking

<span class="c4">Pleidooi voor betere uitvoerbaarheid en samenwerking</span>

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars heeft tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PvdA/GroenLinks gepleit voor betere uitvoerbaarheid en meer samenwerking met andere poortwachters bij de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Effectiviteit van de wetten verbeteren

Tijdens de rondetafel benadrukte Richard Weurding meerdere keren dat de effectiviteit van de Sanctiewet en de Wwft aanzienlijk verbeterd kan worden door nauwere samenwerking en meer duidelijkheid in de uitvoering van de wetten. Hij benadrukte het belang van een efficiënt en effectief systeem om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden.

Samenwerking met andere poortwachters

Weurding pleitte voor meer samenwerking met andere poortwachters, zoals banken en andere financiële instellingen, om gezamenlijk verdachte transacties te kunnen signaleren en aan te pakken. Door informatie en kennis te delen kunnen deze partijen beter optreden tegen financiële criminaliteit.

Verbetering van de uitvoerbaarheid

Daarnaast benadrukte de algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars ook de noodzaak om de uitvoerbaarheid van de wetten te verbeteren. Hij pleitte voor duidelijkere richtlijnen en procedures om ervoor te zorgen dat verzekeraars op een effectieve manier kunnen voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van sancties en het voorkomen van witwassen.

Belang voor de financiële sector

De oproep van Richard Weurding benadrukt het belang van een goede samenwerking en uitvoering van wet- en regelgeving voor de financiële sector. Door gezamenlijk op te treden kunnen financiële instellingen een bijdrage leveren aan het voorkomen van criminaliteit en het beschermen van de integriteit van het financiële stelsel.