Samenwerking en kennisdeling

<span class="c4">Samenwerking en kennisdeling</span>

<img width="658" height="395" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2021/10/co2_opt.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2021/10/co2_opt.jpg 658w, https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2021/10/co2_opt-300×180.jpg 300w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" />

<p><img width="110" height="96" src="https://www.infinance.nl/wp-content/uploads/2021/10/co2_opt-110×96.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>

<p>Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders gaan hun inzet op de financiering van de energietransitie intensiveren. In het nieuwe Werkplan Klimaatcommitment is vastgelegd op welke wijze de financiële sector zijn internationale voortrekkersrol op klimaatgebied blijft vervullen. Zo gaan financiële partijen onderling en samen met externe partners kennis en ervaring op dit terrein verder verdiepen en uitwisselen. Dit betekent dat de financiële sector een cruciale rol speelt in het realiseren van de klimaatdoelstellingen en het bevorderen van duurzame investeringen.</p>

##

Financiële instellingen zullen intensiever samenwerken en kennis delen om zo gezamenlijk tot effectievere strategieën en initiatieven te komen. Door krachten te bundelen en expertise te delen, kunnen de financiële partijen beter inspelen op de uitdagingen en kansen die de energietransitie met zich meebrengt. Deze samenwerking zal ook leiden tot een meer gestroomlijnde aanpak en een efficiënter gebruik van middelen.

## Tussenkop: Verdieping van expertise

Naast het intensiveren van samenwerking, zullen financiële instellingen zich ook richten op het verdiepen van hun expertise op het gebied van duurzame financiering en klimaatvraagstukken. Door middel van trainingen, workshops en andere educatieve activiteiten zullen medewerkers van deze instellingen worden bijgeschoold en op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering.

## Tussenkop: Impact op investeringsbeslissingen

De inzet van de financiële sector op de financiering van de energietransitie zal ook een directe impact hebben op investeringsbeslissingen. Financiële instellingen zullen steeds meer rekening houden met duurzaamheidscriteria en klimaatrisico's bij het selecteren van investeringsprojecten. Dit zal leiden tot een verschuiving naar meer duurzame en groene investeringen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een schonere en meer leefbare planeet.

Het bericht <a href="https://www.infinance.nl/artikel/financiele-sector-zet-voortrekkersrol-klimaatcommitment-door/">Financiële sector zet voortrekkersrol Klimaatcommitment door</a> verscheen eerst op <a href="https://www.infinance.nl">InFinance</a>.